Persondatapolitik

VIB Klubbens politik vedr. medlemmers persondata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan VIB Klubben (“VIB") behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx. medlemmers kontaktoplysninger og fødselsdato.

Hvilke persondata modtager VIB?

VIB registrerer data om dig som en nødvendig del af dit medlemsskab af VIB.
Fra medlemmer anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt fødselsdato.
Ønsker du ikke at VIB behandler dine persondata, kan det hindre dit medlemskab hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?

VIB bruger dine data til at gennemføre dit medlemskab hos os.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.
VIB behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som medlem.

Hvem videregiver VIB personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til VIB som led i dit medlemsskab, bruger vi til at gennemføre medlemsskabet med dig, herunder udsendelse af nyhedsbreve og fødselsdagsbillet gennem MailChimp, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Ved brug af MailChimp overfører vi dine oplysninger til en modtager udenfor EU/EØS.
MailChimp har vi dog en databehandleraftale med, og MailChimp overholder retningslinjerne i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, som EU-kommissionen har vurderet til at have tilstrækkelig og tilsvarende sikkerhed, som reglerne i persondataforordningen.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

VIB er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. VIB træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk 1 år efter ophørt medlemsskab.

Særligt om cookies

Se vores Cookiepolitik her

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data, samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til VIB's behandling af dine data  eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til VIB via email. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til VIB at klage over behandlingen af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Thrane.nu